Lụa Tencel 60s

 Tencel Xanh Dương Tencel Xanh Dương
350,000₫
 Tencel Xanh Mạ Tencel Xanh Mạ
350,000₫
 Tencel Sọc Nâu Đậm Tencel Sọc Nâu Đậm
350,000₫
 Tencel Hồ Ly Tencel Hồ Ly
350,000₫

Tencel Hồ Ly

350,000₫

 Tencel Sọc Thoi Nhuyễn Tencel Sọc Thoi Nhuyễn
350,000₫
 Tencel Hoa Yêu Sao Tencel Hoa Yêu Sao
350,000₫
 Tencel Xám Xanh Trơn Tencel Xám Xanh Trơn
350,000₫
 Tencel Sọc DC Xám Tencel Sọc DC Xám
350,000₫
 Tencel Lài Tiểu Thư Xám Tencel Lài Tiểu Thư Xám
350,000₫
 Tencel Thỏ Carrot Tencel Thỏ Carrot
350,000₫
 Tencel Hoa Cỏ Lau Tencel Hoa Cỏ Lau
350,000₫
 Tencel Ly Xám Tencel Ly Xám
350,000₫

Tencel Ly Xám

350,000₫

 Tencel Hoa Nháy Trắng Xám Tencel Hoa Nháy Trắng Xám
350,000₫
 Tencel Hoa Thảo Chi Tencel Hoa Thảo Chi
350,000₫
 Tencel Lài Tiểu Thư Tím Tencel Lài Tiểu Thư Tím
350,000₫
 Tencel Hoa Bạch Mai Tencel Hoa Bạch Mai
350,000₫
 Tencel Hoa Linh Sam Tencel Hoa Linh Sam
350,000₫
 Tencel Sọc DC Tencel Sọc DC
350,000₫
 Tencel Hoa Nháy Trắng Hồng Tencel Hoa Nháy Trắng Hồng
350,000₫
 Tencel Hoa Quỳnh Xám Tencel Hoa Quỳnh Xám
350,000₫