Lụa Tencel 60s

 Tencel Vuông Chéo Tencel Vuông Chéo
350,000₫
 Tencel Hoa Nháy Trắng Hồng Tencel Hoa Nháy Trắng Hồng
350,000₫
 Tencel Lá Xẻ Tím Tencel Lá Xẻ Tím
350,000₫
 Tencel Tam Giác Ngọc Tencel Tam Giác Ngọc
350,000₫
 Tencel Hoa Dâu Tencel Hoa Dâu
350,000₫
 Tencel Chi Cúc Xanh Tencel Chi Cúc Xanh
350,000₫
 Tencel Chi Cúc Hồng Tencel Chi Cúc Hồng
350,000₫
 Tencel Tuyết Anh Kem Tencel Tuyết Anh Kem
350,000₫
 Tencel Dược Lam Tencel Dược Lam
350,000₫
 Tencel Hồng Anh Tencel Hồng Anh
350,000₫
 Tencel Lá Công Tencel Lá Công
350,000₫
 Tencel Tulip Xanh Tencel Tulip Xanh
350,000₫
 Tencel Diên Vĩ Tencel Diên Vĩ
350,000₫
 Tencel Núi Xám Tencel Núi Xám
350,000₫
 Tencel Tuyết Anh Hồng Tencel Tuyết Anh Hồng
350,000₫
 Tencel Núi Nâu Tencel Núi Nâu
350,000₫
 Tencel Trăng Cốm Tencel Trăng Cốm
350,000₫
 Tencel Huệ Kem Tencel Huệ Kem
350,000₫
 Tencel Hoa Tigon Tencel Hoa Tigon
350,000₫
 Tencel Sọc FF Tencel Sọc FF
350,000₫