Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân


Gabi Bedding đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách:

     - Giới hạn truy cập thông tin cá nhân.

     - Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép.

    - Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi


Chính sách bảo mật thông tin khách hàng


- Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại gabibedding.vn

- Trong một vài trường hợp đặc biệt, Gabi Bedding có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Gabi Bedding cam kết tuân thủ Đạo Luật Bảo Mật và các Nguyên Tắc Bảo Mật Quốc gia.


Thay đổi của Chính sách Bảo mật 


- Gabi Bedding có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.